|| 2. ch. oddíl
...náš oddíl
| středisko 514.02
...naše středisko
| Junák
..naše organizace
||